Search
Close this search box.

15. Centropol ples Severočeských patriotů

Previous slide
Next slide

Informace

Dress code: Black tie invited

Muži by si měli obléknout černý smoking s černým motýlkem, ale pořadatel je připraven i na to, že ne všichni to udělají. Nikdo tedy nebude kvůli chybějícímu smokingu poslán domů. Nutností však je mít minimálně ČERNÝ OBLEK s kravatou a BÍLOU nebo ČERNOU košilí. Jakákoliv jiná barva košile JE NEPŘÍPUSTNÁ

Ženy oblékají dlouhé večerní nebo plesové šaty, ty mohou být velmi honosné a okázalé v různých barvách a dekorech.

Návštěvní řád

  1. Vstup do Domu kultury Ústí nad Labem (dále jen DK) v průběhu konání akce PLES PATRIOTŮ (dále jen Akce) je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám dalším podzákonným normám a interním předpisům DK (dále jen Předpisy). Zakoupením vstupenky a stejně tak i jejím předložením u vstupu vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s Návštěvním řádem, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou. Vstup do DK je na vlastní riziko držitele vstupenky. Během Akce je vyžadován dresscode uvedený na stránce ples-patriotu.cz
  2. Držitel vstupenky je povinen ji na požádání pořadatele ukázat ke kontrole. Opětovný návrat do DK je možný pouze s vrácenkou, kterou má návštěvník právo vyzvednou si při opouštění DK.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví Předpisům, Návštěvnímu řádu, pokynům pořadatele nebo podmínkám uvedeným u vstupu, nebo jejíž chování shledá nepřístojným, a to bez náhrady nominální ceny vstupenky. Každý držitel vstupenky pod vlivem alkoholu nebo drog bude vyveden z DK bez náhrady nominální ceny vstupenky. V případě zranění jakékoli osoby je držitel vstupenky povinen uvědomit o tom pořadatele. Pořadatel nezodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.
  4. Držitel vstupenky souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby s cílem zajistit bezpečnost všech návštěvníků Akce. Do DK není dovoleno vnášet vlastní občerstvení. V DK je vyhrazený prostor pro odložení věcí návštěvníků Akce.
  5. Do DK není dovoleno vnášet drogy, toxické a jiné omamné látky, politické a reklamní materiály, zavazadla větších rozměrů, zvířata, zbraně a jiné nebezpečné předměty. U vstupu je prováděna bezpečností kontrola. Návštěvník akce musí respektovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby. V DK je přísný zákaz rozdávání či vylepování komerčních tiskovin.
  6. Vstupenka platí jen pro uvedený den a místo konání a opravňuje k jednomu vstupu. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup do DK bez náhrady její nominální cenu nebo jiné kompenzace. Bez výslovného písemného souhlasu pořadatele nesmí kupující nebo držitel vstupenky s touto nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup všem držitelům takových vstupenek.
  7. Zaplacené vstupenky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu je vyhrazena. Datum a čas Akce může být změněn, v takovém případě bude na změnu veřejně upozorněno.
  8. GDPR zákon o ochraně osobních údajů / Z Akce budou pořízeny fotografie a záznamy zveřejněné na webových stránkách www.ples-patriotu.cz, na sociálních sítích pořadatele a na stránkách parterů Akce. Správcem osobních údajů je společnost CRAZY Production s.r.o. Fotografie a záznamy jsou pořízeny za účelem marketingové propagace akce a jejího organizátora. Kdokoliv se na snímcích pozná, má právo na informace a přístup k fotkám, požádat o výmaz nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Návštěvník, který si nepřeje být focen či natáčen během akce, má právo upozornit příslušného fotografa / kameramana. Návštěvník, který si nepřeje být focen / natáčen během hudební produkce, má povinnost nezdržovat se v předních řadách u pódia.

Organizátor

CRAZY Production, s.r.o.

IČO: 28363086

Rembrandtova 382/6

400 01 Ústí nad Labem

zapsáno C 27915/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem